Naše produkty

 

MOŽNOSTI ŘEŠENÍ

 Nákladná a snadno napadnutelná

I. Telefonní linka – její spolehlivost pro přenos zpráv ze zabezpečovacích zařízení většinou končí v přípojné krabici na domě.

Pokud pachatel přeruší přívod linky, cesta pro přenos přestane existovat.Bezpečnější řešení, ale vysoké počáteční náklady

II. Rádiový vysílač – spolehlivost z hlediska zajištění přenosu zpráv je na dobré úrovni. U této aplikace lze dohlížet na existenci trasy i na kondici objektového vysílače. Nevýhodou jsou velké nároky na pokrytí území rádiovými vlnami, neúměrně vysoká pořizovací cena a interval provádění kontrolního spojení, které probíhá periodicky většinou až po 15 minutách.

 

Spolehlivé, bezpečné a levné řešení

III. Cesta GSM – objektový zabezpečovací systém je doplněn komunikační jednotkou, která v případě poplachu vyšle SMS. Informace je předána buď na pult centralizované ochrany (PCO) a nebo majiteli objektu. Poskytovatel PCO zajistí výjezd na místo poplachu, majitel objektu provede kontrolu osobně. Jediným problémem je kontrola správné kondice a existence přenosové trasy. Výrobci přenosových GSM zařízení předpokládají, že zpráva bude z objektu v případě potřeby odeslána.

Jak ale zjistit, že právě v tomto okamžiku

zařízení GSM správně funguje?

Systém Unisecur má řešení!

Řízená kontrola existence přenosové trasy a dobré kondice GSM přenosových zařízení.

Unisecur průběžně po celých 24 hodin zjišťuje existenci přenosové trasy a dobré kondice GSM přenosového zařízení. Unisecur bezpečně zjistí i krátkodobé výpadky, rušení nebo poruchy sledovaných zařízení v síti GSM. Existence přenosové trasy - záruka doručení zpráv.

U mobilních zařízení (automobily apod.) lze v případě odcizení zaměřit okamžitou polohu kontrolovaného zařízení.